Ergitme Fırını Yakma Sistemi

Ergitme; malzemenin katı halden sıvı hale geçmesidir. Ergitme fırını ise içerisindeki malzemeyi ergitme sıcaklığına kadar ısıtıp sıvı kalmasını sağlayan fırınlardır.

Bu tür hassas proseslerin yakma sistemi de o ölçüde hassaslıkla tasarlanmalı ve ona göre planlanmalıdır. Yakma sistemi anahtar teslim olarak sizlere sunmaktayız.


Basınç düşürme istasyonu fabrika içerisinde dolaşan gazın basıncını yakma sistemi için gerekli basınca düşüren istasyondur. İstasyon bir küresel vana ile başlar sonrasında bir filtre ile gaz hattından gelebilecek pislikleri engellemek için kullanılmaktadır. Her ne kadar doğal gaz temiz bir gaz olsa da boru hattının pas ve boru hattında yapılan revizyonlardan kaynaklanmaktadır. Filtre sonrası regülatör sistemin basıncını istenilen basınca düşürmektedir. Basınç düşürme istasyonunun tasarımı fırının kullanılacağı ülkenin standartlarına veya bölgenin şartlarına uygun tasarlanmalıdır. 

Bölgenin şartlarına ve uygun istasyonlar ve istasyon malzemeleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yakma sistemi kapasitesi ihtiyaca göre oransal olarak kısılabilir veya sürekli aç kapa (pulse firing) yaparak çalışmaktadır. Bu tarz işlemlerin sıcaklık set değerine göre hassas olarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle uygun çaplarda boru hattı ve cihazların seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle konunun uzmanları tarafından seçilmesi gerekmektedir. 

Gaz yakma sistemlerinde gazın cinsine göre hava oranını sürekli olarak aynı oranda sağlamak gerekmektedir. Örneğin doğal gazda bu oran 1 m3/h gaza karşılık yaklaşık 9,6 m3/h hava olmalıdır. Bu oran kapasitesi artsa bile oran sabit kalmalıdır. Yani sitem 10 m3/h doğal gaza karşı 96 m3/h havayı sağlayabilmelidir.

Fırın ve sisteme göre kapasite oransal, büyük alev – küçük alev veya yak söndür olarak seçilebilir.

Sistemin sürekli çalışması ve kontrolün elektronik olarak denetlenebilmesi için otomasyon sistemine ihtiyaç vardır. Sistemin gereksinimlerine göre konvansiyonel veya PLC kontrollü kumanda panoları tasarlanabilir.