Günümüz dünyasında üretilen her ürünün pazar fiyatı yaklaşık olarak bellidir. Örneğin; aynı segment otomobillerin hangi marka olursa olsun fiyatları birbirine yakındır. Çünkü hedefledikleri kitleler aynı bütçelere sahip müşterilerden oluşur. Bu nedenle firmalar fiyatları arttırmaktansa, maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Bir ürünün maliyetini düşürebilmek için öncelikle o ürünü en verimli şekilde üretmek gerekmektedir.

Ürettiğimiz ürünlerdeki en önemli girdilerden biri ise enerjidir. Ürünü üretmek için ne kadar az enerji kullanırsak o kadar maliyetlerimizi aşağı çekmiş oluruz. Sektörden sektöre değişse de birçok sektör için ana enerji giderlerinden biri de doğal gazdır. Doğal gaz ise büyük oranda endüstriyel fırınlar ve kazan dairelerinde tüketilir.

Enerji tüketimini düşürmek için öncelikle gaz yakan cihazın verimli çalışıp çalışmadığını ölçmemiz gereklidir. İlk olarak bir fırın veya kazanın enerji tüketiminden bahsediyor isek, imalatçıdan veya aynı fırını kullanan kişilerden ton başına tüketimi öğrenmemiz faydalı olacaktır. Öğrendiğimiz değer ile kendi ölçtüğümüz değeri mukayese etmemiz gerekecektir. Peki ton başına tükettiğimiz değeri nasıl bulacağız derseniz. İşlem çok basit olsa da gerekli teçhizat yok ise başlangıç biraz zor olacaktır.  Öncelikle her tüketim noktası (fırın, kazan vs.) önüne bir sayaç koymamız gerekmektedir. Sonrasında ise bir şarj süresi veya bir saat gibi bir sürede ölçtüğünüz tüketimi işlem gören malzeme tonajına bölmemiz bizlere ton başına tüketimi verecektir.

Ton başına tüketimi bilmemiz verimlilik çalışmalarının ilk adımıdır. İşimiz bu noktadan sonra başlıyor.  Öncelikle fırın izolasyon kayıplarını tespit etmemiz gerekmektedir. Başlıca kayıplar kapı açıklıkları ve izolasyon boşluklarından oluşmaktadır. Bu noktaların tamir edilmesi gerekecektir. İkinci kayıp ise yakıcıları doğru yakmamaktan gelmektedir.

Yakıcılar yakıt ve yakıcıyı karıştırarak yanmasını sağlayan enstrümanlardır.  Bu cihazlar arkasındaki armatürler ve pano ile çalışmaktadır. Komple bir sistem halinde mümkün olacak en ideal karışımı oluşturmakla görevlidirler. Fakat bazı durumlarda ideal karışım bozulur ve sistem tam verimli yanamaz. Bu nedenle yakıcıların ideal olarak ayarlanması gerekmektedir. (Bu noktada SGM Isı Enerji Mühendislik Ltd. Şti. ile iletişime geçebilirsiniz.) İdeal karışım doğal gaz yakıyor isek kabaca 1 m3 gaz için 10 m3 havadır. Sisteme göre bu oranlar değişiklik gösterebilir.

Son nokta ise baca kayıplarıdır. Baca kayıpları içinse bir baca gazı analiz cihazı ile baca gazını analiz etmek gerekmektedir. (Bu noktada SGM Isı Enerji Mühendislik Ltd. Şti. ile iletişime geçebilirsiniz.) Baca gazı sıcaklığı ve baca gazı içerisindeki gazların oranı yapılacak yöntem ile ilgili bizlere bilgi sağlamaktadır.

Kısaca gaz yakan cihazlarda enerji verimliliği için aşağıdaki adımları izlememiz gerekmektedir;

  • Mevcut tüketimin tespiti ve diğer sistemler ile mukayese edilmesi,
  • İzolasyon kaçaklarının giderilmesi,
  • Yakıcıların ideal yakma ayarlarına getirilmesi
  • Baca kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmaların yapılmasıdır.

Doğal gaz, LPG gibi fosil kaynaklı yakıtlar sınırlı miktardadır. Bu nedenle gün geçtikçe pahalılaşmaktadır. Ülkemizde de yeterli miktarda bulunmaması, ülkemizi bu gazların ithalatını yapmaya zorlamaktadır. Yakıtları mümkün olduğunca az tüketmek öncelikle vatandaşlık sonrasında ise çalıştığımız firmalara borcumuzdur. Ayrıca karbon ayak izini arttırarak dünyamıza daha fazla zarar vermemize yol açmaktadır.

Herkese iyi çalışmalar dilerim.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir