EN 746-2 Endüstriyel Isıl İşlem Teçhizatlarında Yanma ve yakıtla Çalışan sistemler içim güvenlik kuralları fırınlar için gaz hattında hangi ekipmanları kullanmamız gerektiğini cihazların nasıl dizilmesi gerektiğini ve hangi önlemleri almamız gerektiğini belirtmektedir.

Günümüzde ve Türkiye’de endüstriyel fırınlar kullandıkları enerji türüne göre elektrikli ve gazlı fırınlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gazlı fırınlarda ise çoğunlukla yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Her ne kadar hidrojen popüler bir konu olsa da henüz hidrojen fırınlarda kullanılması için pahalı bir alternatiftir.

Doğal gaz diğer alternatiflerine göre hem ucuz ve hem de temiz bir yakıttır. Fakat aynı zamanda kontrolsüz olarak kullanırsa hem tehlikeli hem de pahalı bir yakıt olabilir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri ve kontrol yöntemleri uygulanmalıdır. Bu konuda her ülke ve bölge belirli standartlar yayınlamıştır. Ülkemizde ve Avrupa da uygulana standart ise EN-746/2 dir.

Standartlar makinelerin ve ekipmanların güvenli kullanımı için uyulması gerekmektedir. EN 746 ısıl işlem teçhizatları için güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. EN 746-2 ise Yanma ve yakıtla çalışan sistemler için güvenlik kurallarını içermektedir.

Fırın imalatçıları EN 746 standartlarının hepsine hâkim olmalıdır. Fakat doğal gaz yakan fırınlarda gaz açımı için doğal gaz dağıtıcı firmalar EN 746-2 standardını denetlemekte ve standarda aykırı en ufak bir uyumsuzlukta gaz açımına izin vermemektedir. Ayrıca bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri de gaz dağıtım şirketlerinin kendine ait ve EN 746-2 ye göre uyarladıkları Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler şartnamelerine gaz hattının uygunluğunu denetlemeleri gerekmektedir.

EN 746-2 de gaz yakma ile ilgili en önemli kuralları aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündür:

  • Kullanılan ekipmanlar yapı ve sistemin çalışmasına zarar vermeyecek şekilde malzemelerinin seçilmesi ve normal işlemler sırasında maruz kalınabilecek mekanik, kimyasal ve ısıl yüklere dayanabilmelidir. Standart kullanılacak her ekipmanın uyması gereken standartları belirtmiştir.
  • Brülör (endüstriyel bek) yakıt/ hava karışımının ateşlenmesi için gerekli süre ve alevin kontrolü için gerekli yöntemleri belirtir.
  • Yanmamış yakıtların istenmeden serbest bıraklımasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gereken önlemleri belirtir.
  • Ön karışımlı sistemlerde ters yönlü akışın önlenmesi için geri tepme ventilin kullanılması gerektiğini belirtir.
  • Yanma öncesi yanmamış gazlarının yanma hücresinden uzaklaştırma için ön süpürme işlemlerinin yapılması gerektiğini belirtir. ( QBK Full versiyonlarında ön süpürme sürelerinin sipariş esnasında belirtilerek QBK Full ile otomatik ve güvenli olarak sistemi çalıştırabilirsiniz.)https://sgmisi.com/brulor-kontrol-uniteleri/
  • Süreç şartları güvenli durumda olmadığında ateşlemeyi önlemek. (QBK Brülör kontrol üniteleri ile sürekli alev kontrolü yapılmaktadır.)
  • Elektrik devreleri, EN 60204-1:2006, Madde 5.7’ye uygun olarak tasarımlanmalıdır.
  • IThE için yanma ve yakıt işleme Madde 5’te belirtilen güvenlik kuralları ve/veya koruyucu tedbirlere uygun olmalıdır.
  • Makina, bu maddede yer alan güvenlik kuralları ve/veya koruyucu tedbirlere uygun olmalıdır. İlave olarak, makina bu standardda ele alınmayan önemli olmayan ilgili tehlikeler için EN ISO 12100’ün prensiplerine uygun olarak tasarımlanmalıdır.

Not – Tasarım ile risk azaltma hakkındaki kılavuz için, EN ISO 12100-2:2003, Madde 4 ve koruma tedbirleri için EN ISO 12100-2:2003, Madde 5’e bakılmalıdır.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir